Hengelo Overijssel

Subsidieregeling BKV

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving voor de gemeente Hengelo heeft als doel Burgemeester en Wethouders gevraagd of ongevraagd van voorlichting en advies te dienen over:

  • de besteding van rijks- en provinciale gelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving (indien van toepassing);
  • gemeentelijke opdrachten voor de vervaardiging van beeldende kunstwerken;
  • gemeentelijke aankopen van kunstwerken;
  • de toepassing van de Percentageregeling voor kunstwerken bij gemeentelijke bouwprojecten;
  • de schenkingen van kunstwerken door derden;
  • voorgenomen en voor te nemen beleidswijzigingen over beeldende kunst en vormgeving.

Hier vindt u een document (openen met PDF reader) met meer informatie over onze taken, samenstelling, zittingsperiode e.d.

Enkele toegekende projecten

Leidraad voor het aanvragen van subsidie

Aanvraagformulier

Op dit moment is de regeling gesloten, u kunt weer aanvragen in 2023.