Hengelo Overijssel

Subsidieregeling BKV

Meer informatie

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving voor de gemeente Hengelo heeft als doel Burgemeester en Wethouders gevraagd of ongevraagd van voorlichting en advies te dienen over:

  • de besteding van rijks- en provinciale gelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving (indien van toepassing);
  • gemeentelijke opdrachten voor de vervaardiging van beeldende kunstwerken;
  • gemeentelijke aankopen van kunstwerken;
  • de toepassing van de Percentageregeling voor kunstwerken bij gemeentelijke bouwprojecten;
  • de schenkingen van kunstwerken door derden;
  • voorgenomen en voor te nemen beleidswijzigingen over beeldende kunst en vormgeving.

Hier vindt u een document (openen met PDF reader) met meer informatie over onze taken, samenstelling, zittingsperiode e.d.

Enkele toegekende projecten

Leidraad voor het aanvragen van subsidie

Open PDF

Aanvraagformulier

Wilt u subsidie aanvragen voor 2022? Maak dan gebruik van de volgende formulier:

Aanvraagformulier subsidie beeldende kunst en vormgeving 2022 (Pdf)

Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid – Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo.

Houd rekening met de uiterlijke inleverdatum!